Назив позива БиХ - Тематски програм о људским правима и демократији 2022-2023
Статус позива Архивиран
Тип позива Грант
Рок за подношење 25.04.2023
Буџет позива 1,950,000.00
Валута BAM
Учешће за кофинансирање
Датум објаве 23.03.2023
Опис позива

Објављен је јавни позив "БиХ - Тематски програм о људским правима и демократији 2022-2023" који финансира Европска комисија. Рок за подношење концепт ноте је 25. април 2023. године до 12:00 часова.

Циљ позива је подношење приједлога и промоција и заштита: људских права и основних слобода; демократија; владавина права у БиХ.

Специфични циљеви су:

Специфични циљ 1: Заштита људских права и борба против дискриминације (Лот 1);

Специфични циљ 2: Заштитити и промовисати људска права и демократију подржавањем нових технологија и ангажовањем у пословном сектору (Лот 2) и

Специфични циљ 3: Подршка одговорним институцијама, ангажованим грађанима и подршка безбједном и повољном окружењу за цивилно друштво и независне медије (Лот 3)

Прихватљиви апликанти су правна лица, непрофитне организације, организације цивилног друштва које су активне у БиХ.

URL https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1679562144982&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35580&debpub=01%2F10%2F2008&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=176877