Назив позива Town Twinning
Статус позива Активан
Тип позива Грант
Рок за подношење 20.09.2023
Буџет позива 4,000,000.00
Валута
Учешће за кофинансирање
Датум објаве 16.03.2023
Опис позива

Објављен је јавни позив Тоwн Тwиннинг који се финансира из ЕУ Програма Грађани, једнакост, права и вриједности. Рок за подношење пријаве је 20. септембар 2023. године до 17:00 часова.

Циљ позива је подношење приједлога за промоцију, размјену искустава о богатству и разноликости заједничког насљеђа ЕУ посебно кроз братимљење градова, те да се подигне свијест за заједничку будућност.

Циљ ће се остваривати конкретно кроз:

  • промоцију размјена између грађана различитих земаља;
  • стицање практичног искуства о богатству и разноликости заједничког наслеђа Уније те учинити их свјесним да они представљају основу за заједничку будућност;
  • гарантовање мирних односа између Европљана и осигурати њихово активно учешће на локалном нивоу;
  • јачање међусобног разумијевања и пријатељства између европских грађана;
  • промоцију сарадње између општина и размјену најбољих пракси;
  • подржавање добре локалне управу и
  • јачање улоге локалних и регионалних власти у процесу европских интеграција.

Прихватљиви апликанти су градови/општине или други нивои власти или њихови одбори за братимљење или друге непрофитне организације које представљају локалне власти.

Укупан буџет Позива износи 4 000 000 евра. 

URL https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-citizens-town-tt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageStat%D0%B5