Пројекти

Назив позива Референца позива / Опис позива Тип позива Статус позива Датум објаве Детаљи
Јавни позив за подршку инвестицијама намијењених убрзаној дигитализацији примарне пољопривредне производње

Објављен је Јавни позив за подршку инвестицијама намијењених убрзаној дигитализацији примарне пољопривредне производње, који се финансира из пројекта EU4BusinessRecovery. Рок за достављање пријава је 16. јун 2023. године до 15.00 часова.

Циљ позива је унапређење пословања пословних субјеката у сектору примарне пољопривредне производње кроз оптимизацију пословних активности, инвестицијом у алате и технологије који доприносе убрзаној дигитализацији предузећа.

На предметни позив могу се пријавити самостални предузетници, задруге и предузећа. Која се баве примарно пољопривредном производњом.

Укупан буџет Позива износи 1 милион КМ, док се износ бесповратних средстава по пројекту креће од 15 000 до 300 000 КМ. 

Грант Активан 10.05.2023
Јавни позив за увођење иновација и информационо-комуникационих технологија у пољопривредно-прехрамбени сектор

Објављен је Јавни позив Увођење иновација и информационо-комуникационих технологија у пољопривредно-прехрамбени сектор који се финансира из пројекта EU4Agri. Пријаве за овај позив се могу поднијети од  15. маја до 23. јуна 2023. године до 15.00 часова.

Општи циљ позива је подршка модернизацији пољопривредно-прехрамбеног сектора увођењем иновација и информационо-комуникационих технологија у пољопривредно-прехрамбени сектор у Републици Српској/БиХ. 

Специфични циљеви су:

 • Допринос стабилизацији и јачању конкурентности и повећању нивоа продуктивности примарне пољопривредне производње и прераде пољопривредних производа кроз модернизацију и увођење нових технологија, иновација и стварање додатне вриједности пољопривредних производа;
 • Развој иновативних софтверских и "Internet of Things" рјешења, као и рјешења која укључују кориштење вјештачке интелигенције у пољопривредно - прехрамбеном сектору у Републици Српској/БиХ и
 • Олакшан приступ новом знању и информацијама примарним пољопривредним произвођачима и компанијама из прехрамбене индустрије везано за нова информационо-технолошка рјешења, кроз јачање организација које интересно и економски окупљају пољопривредне произвођаче и нуде им организационе и савјетодавне услуге.

На предметни позив могу се пријавити искључиво:

 • Микро, мала и средња предузећа из области ИТ сектора и
 • Микро, мала и средња предузећа из пољопривредно-прехрамбеног сектора.

Укупан буџет Позива износи 1.3 милиона КМ, док се износ бесповратних средстава по пројекту креће од 50 000 до 200 000 КМ.

Грант Активан 08.05.2023
Први позив ИПА програма прекограничне сарадње Interreg Cro-BiH-Mne 2021-2027

Објављен је Први позив који се финансира из ИПА програма прекограничне сарадње Интеррег Хрватска-БиХ-Црна Гора 2021-2027. Рок за достављање пројектних приједлога је 28. јул 2023. године до 15.00 часова.

Кроз овај позив ће се финансирати шест специфичних циљева:

1.1. Истраживање и иновације, (буџет за специфични циљ 1.1. је 5 416 000 евра);

2.1. Енергетска ефикасност, (буџет за специфични циљ 2.1. је 5 751 250 евра);

2.4. Адаптација на климатске промјене, (буџет за специфични циљ 2.4. је 9 202 000 евра);

2.6. Циркуларна економија, (буџет за специфични циљ 2.6. је 5 751 250 евра);

4.5. Здравље, (буџет за специфични циљ 4.5. је 7 700 000 евра) и

4.6. Туризам и култура (буџет за специфични циљ 4.6. је 7 274 800 евра).

На овај позив могу се пријавити непрофитна и профитна правна лица, лица у власништву државе, јединице локалне самоуправе и НВО.

Укупан буџет Позива износи 41 095 300 евра.

Грант Активан 04.05.2023
Култура покреће Европу – позив за резиденцијалне домаћине

Отворен је позив за резиденцијалне домаћине - Култура покреће Европу који се финансира у оквиру програма ЕУ Креативна Европа.

 

Позив је отворен пријаве до 15. јуна 2023. године до 23.59 часова.

 

Општи циљ позива је да пружа финанцијску подршку организацијама и умјетницима регистрованим као правни субјекти у једној од 40 земаља програма Креативна Европа.

 

На предметни позив могу се пријавити културне организације и умјетници регистровани као правни субјекти.

 

Буџет за сваки одабрани резиденцијални пројекат је 55 000 евра.

Грант Активан 27.03.2023
Трећи позив за додјелу грантова младим истраживачима

Отворен је Позив за додјелу грантова младим истраживачима у оквиру UNESCO-вог програма „Путеви свиле“.

 

Позив је отворен за пријаве до 31. мај 2023. године до 23.59 часова.

 

Општи циљ Позива је да мобилише младе истраживаче за даље проучавање заједничког насљеђа Путева свиле.

 

На предметни позив могу се пријавити млади истраживачи до 35 година старости.

 

Укупан буџет Позива износи 120 000 америчких долара, у склопу којег се додјељује укупно 12 грантова по 10 000 америчких долара.

Грант Активан 24.03.2023
Награда ЕУ за хуманитарне иновације

Отворене су пријаве за Награду ЕУ за хуманитарне иновације која се додјељује у оквиру програма Хоризонт Европа.

 

Пријаве су отворене до 03. октобра 2023. године до 17.00 часова.

 

Општи циљ Награде је да ода признање хуманитарним организацијама, као и друштвено одговорним компанијама које развијају технологију за пружање квалитетније помоћи угроженим људима погођеним природним катастрофама и кризама које су посљедица људског дјеловања.

 

На предметну награду могу се пријавити хуманитарне организације, друштвено одговорне компаније, али и сва правна лица која се баве сродним дјелатностима.

 

Признање се огледа у Награди ЕУ за хуманитарне иновације за 2023. годину.

Награда Активан 22.03.2023
Награда Европска пријестоница иновација

Отворене су пријаве за награду Европске пријестонице иновација у оквиру програма Хоризонт Европа.

 

Пријаве су отворене до 29. јуна 2023. године до 17.00 часова.

 

Општи циљ награде проглашење најиновативнијег центра Европе за 2023. годину.

 

На предметни позив могу се пријавити јединице локалне самоуправе са бројем становника између 50 000 и 250 000.

 

Награда се огледа у признању за Европску пријестоницу иновација за 2023. годину.

Награда Активан 17.03.2023
Town Twinning

Објављен је јавни позив Тоwн Тwиннинг који се финансира из ЕУ Програма Грађани, једнакост, права и вриједности. Рок за подношење пријаве је 20. септембар 2023. године до 17:00 часова.

Циљ позива је подношење приједлога за промоцију, размјену искустава о богатству и разноликости заједничког насљеђа ЕУ посебно кроз братимљење градова, те да се подигне свијест за заједничку будућност.

Циљ ће се остваривати конкретно кроз:

 • промоцију размјена између грађана различитих земаља;
 • стицање практичног искуства о богатству и разноликости заједничког наслеђа Уније те учинити их свјесним да они представљају основу за заједничку будућност;
 • гарантовање мирних односа између Европљана и осигурати њихово активно учешће на локалном нивоу;
 • јачање међусобног разумијевања и пријатељства између европских грађана;
 • промоцију сарадње између општина и размјену најбољих пракси;
 • подржавање добре локалне управу и
 • јачање улоге локалних и регионалних власти у процесу европских интеграција.

Прихватљиви апликанти су градови/општине или други нивои власти или њихови одбори за братимљење или друге непрофитне организације које представљају локалне власти.

Укупан буџет Позива износи 4 000 000 евра. 

Грант Активан 16.03.2023
Позив за повратне информације и анализу пројеката у оквиру MSCA (HORIZON)

Обавјештавамо вас да је отворен Позив за повратне информације и анализу пројеката у оквиру референтног програма Акција Марија Склодовска-Кири  (MSCA), а који се финансира у оквиру програма ЕУ Хоризонт Европа.

 

Позив је отворен до 06. јуна 2023. године до 17.00 часова.

 

Општи циљ позива је праћење и анализа MSCA пројеката реализованих у оквиру ЕУ програма Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа.

 

На предметни позив могу се пријавити сва правна лица која су учествовала у MSCA пројектима.

 

Укупан буџет Позива износи 2 милиона евра.

Грант Активан 16.03.2023
Позив за Hop-on Facility

Отворен је Позив за Хоп-он Фацилитy који се финансира у оквиру Програма ЕУ Хоризонт Европа.

 

Рок за подношење пријава је 28. септембар 2023. године до 17.00 часова.

 

Општи циљ позива је подршка учешћа истраживача у постојећим истраживачким пројектима, те побољшање инклузивности укључивањем више истраживачких институција из земаља у развоју.

 

Укупан буџет Позива износи 40 милиона евра, док се износ по пројекту креће од 100 000 до 600 000 евра.

Грант Активан 19.01.2023
Позив за изграднју иновативних капацитета за високо образованје у оквиру EIT RawMaterilas инкубатора

Објављен је Позив за Изградњу иновативних капацитета за високо образовање у оквиру EIT RawMaterilas инкубатора.

Позив има за циљ оснаживање високошколских установа широм Европе да, у њиховом приступу образовању, истраживању и ангажовању, постану иновативни и предузетнички настројени.

Прихватљиви апликанти су високошколске установе, јавна или приватна МСП и јавне институције на републичком и локалном нивоу.

Укупни буџет Позива је 750 000 евра, распоређен у двије фазе:

 • 350 000 евра (01. мај 2023. - 31. новембар 2023. године);
 • 400 000 евра (15. јануар 2024. - 31. јул 2024. године).

Крајњи рок за достављање пројектних приједлога је 28. фебруар 2023. године до 17.00 часова.

Грант Активан 11.11.2022
Јавни позив за подршку инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа

Отворен је јавни позив за подршку инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа који се финансира у оквиру пројекта EU4Agri/EU4Agri-Recovery.

Подношење пројектних приједлога је од 15.01.2023. године до 06. марта 2023. године до 15.00 часова.

Општи циљ позива је постизање одрживе пољопривреде, контролисане употребе природних ресурса и увођење добрих пракси.

Специфични циљеви су:

 • допринос јачању производне конкурентности и повећању нивоа продуктивности прехрамбене индустрије кроз модернизацију и увођење нових технологија, иновација, и промоција додане вриједности пољопривредних и прехрамбених производа;
 • унапређење квалитета производа, хигијене и сигурности хране кроз увођење основних и виших стандарда квалитета;
 • промоција добрих пракси и одрживог развоја путем побољшања управљања природним ресурсима, заштите околине, заштите радника и сигурности хране;
 • заштита пословања од посљедица насталих усљед пандемије COVID-19 и кориштење нових пословних прилика за јачање пословања и приступ новим тржиштима;
 • ублажавање оперативних и финансијских губитака насталих усљед пандемије COVID-19;
 • смањење оперативних трошкова, улагање у опрему потребну за сигурно паковање производа, личну заштитну опрему и алате за сигурно радно мјесто.

На предметни позив могу се пријавити привредници и задруге које се баве:

 • прерадом воћа;
 • прерадом гљива, љекобиља, зачинског биља;
 • винарством и прерадом маслина;
 • прерадом поврћа;
 • прерадом млијека;
 • прерадом меса;
 • прерадом јаја;
 • прерадом и конзервирање рибе;
 • прерадом меда;
 • прерадом житарица и уљарица;
 • производњом готове хране и јела.

Јавни позив се састоји од два ЛОТА:

 • ЛОТ 1 &ндасх; пријаве са износом тражене финансијске подршке која је једнака или мања од 80.000 КМ и
 • ЛОТ 2 &ндасх; пријаве са износом тражене финансијске подршке већим од 80.001 КМ а мањим од 300.000 КМ.

Укупан буџет Позива износи 5 милиона КМ, док се износ бесповратних средстава по пројекту креће од 30 000 до 300 000 КМ.

Грант Активан 01.03.2022
Јачанје иновација и дигитализације у малим и среднјим предузећима у БиХ

Отворен је Јавни позив &бдqуо;Јачање иновација и дигитализације у малим и средњим предузећима у БиХ&лдqуо; који се финансира из пројекта EU4DigitalSME. Рок за достављање пројектних приједлога је 10. март 2023. године до 16.00 часова.

Позива има за циљ пружање подршке иновативним технолошким пројектима примјенљивим у индустрији кроз јавно-приватна и приватно-приватна партнерства између индустрије, удружења, пословних мрежа (истраживања и развоја) у имплементацији мјера усмјерених на технолошку трансформацију МСП у циљу помоћи да расту и примјењују своја иновативна рјешења.

На јавни позив могу се пријавити као водећи апликанти правна лица основана у Републици Српској/БиХ најкасније од 31.12.2018. године која су одговорна за припрему и управљање пројектом директно са партнерима, а не као посредник.

Прихватљиви апликанти су: институције за истраживање и развој (јавне и приватне), образовне институције (јавне и приватне), привредна комора, пословни центри, секторска и струковна удружења/кластери (са провјерљивим искуством развоја приватног сектора) и локалне и регионалне развојне агенције. 

Укупан буџет Позива износи 750 000 евра, с тим да износ по појединачном пројекту може да буде у распону од 50 000 евра до 100 000 евра.

Грант Активан 09.02.2022
Страна 1 од 1 Број записа по страни: