ДОБРО ДОШЛИ НА ВЕБ ПЛАТФОРМУ ПРОЈЕКТИ ЕУ

500x500

Често постављана питања


Шта су финансијски инструменти ЕУ?

ЕУ посредством својих финансијских инструмената пружа државама нечланицама свеобухватну подршку у процесу европских интеграција и то у виду финансијске и техничке помоћи. Ови инструменти олакшавају државама спровођење процеса реформи, усклађивање са стандардима и политикама ЕУ и сл. у циљу њиховог чланства у ЕУ. Финансијски инструменти које Република Српска/БиХ, са статусом потенцијалног кандидата за чланство у ЕУ, може да користи су Инструмент претприступне помоћи (ИПА), Програми ЕУ, програми територијалне сарадње и Инвестициони оквир за Западни Балкан (WBIF).

Који су тренутно расположиви финансијски инструменти ЕУ?

Потенцијални апликанти из Републике Српске могу да аплицирају за средства из сљедећих финансијских инструмената ЕУ: - Инструмент претприступне помоћи (ИПА 3), Multibeneficiary ИПА 3,WBIF 3 - Програми ЕУ: Хоризонт Европа, Креативна Европа, Програм јединственог тржишта, Ерасмус +, Механизам цивилне заштите ЕУ, Програм правосуђе, Програм Грађани, једнакост, права и вриједности, Четврти програм за здравље и ЕСФ + - Програми прекограничне сарадње: Србија-БиХ 2021-2027, БиХ-Црна Гора 2021-2027 и Хрватска-БиХ-Црна Гора 2021-2027, - програми транснационалне сарадње: Евро-МЕД 2021-2027, ДУНАВ 2021-2027 и АДРИОН 2021-2027.

Који сектори се финансирају из средстава ЕУ?

Сектори који се финансирају из средстава ЕУ су: регионална и територијална сарадња, образовање, запошљавање и социјална политика, пољопривреда и рурални развој, конкурентност и иновације, транспорт, животна средина, климатске акције и енергија, правда и основна права, демократија и управљање, култура, млади и спорт. Сваки од наведених сектора има широку лепезу подсектора.

Ова веб платформа креирана је уз финансијску подршку Европске уније. Њен садржај искључива је одговорност Министарства за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске и не одражава нужно ставове Европске уније

Финансира Европска унија