Честа питања

Питање Одговор
Какву подршку Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу пружа потенцијалним апликантима из Републике Српске? Министарство потенцијалним апликантима из Републике Српске пружа информативну и консултативну подршку. Информативна подршка подразумијева информисање заинтересованих апликаната о могућностима и начину коришћења финансијских инструмената ЕУ те достављање обавјештења о отвореним позивима за подношење пројеката. Консултативна подршка укључује савјетодавну подршку и организацију обука за припрему и реализацију пројеката финансираних из фондова ЕУ.
Савјети, како израдити квалитетан пројекат? Како би се пројектни приједлог што квалитетније израдио и самим тим се повећале могућности за добијање подршке, потребно је обратити пажњу на сљедеће: - пажљиво проучити водич/смјернице за апликанте, - представити логичку везу и допринос пројектне идеје са циљевима позива, - јасно представити везу између активности и резултата, - планирати циљеве који могу да буду остварени у оквиру задатих рокова, - трошкови који су наведени морају да буду реално процијењени и усклађени са правилима о прихватљивости трошкова, - укључити релевантне партнере, - апликација се мора поднијети на вријеме, тј. до задатог рока.
Ко може аплицирати на пројекте ЕУ? У позивима за достављање пројектних приједлога, које објављује донатор, прецизно је дефинисано ко су прихватљиви апликанти. У зависности од позива прихватљиви апликанти могу да буду правна лица, физичка лица и невладине организације.
Који сектори се финансирају из средстава ЕУ? Сектори који се финансирају из средстава ЕУ су: регионална и територијална сарадња, образовање, запошљавање и социјална политика, пољопривреда и рурални развој, конкурентност и иновације, транспорт, животна средина, климатске акције и енергија, правда и основна права, демократија и управљање, култура, млади и спорт. Сваки од наведених сектора има широку лепезу подсектора.
Који су тренутно расположиви финансијски инструменти ЕУ? Потенцијални апликанти из Републике Српске могу да аплицирају за средства из сљедећих финансијских инструмената ЕУ: - Инструмент претприступне помоћи (ИПА 3), Multibeneficiary ИПА 3,WBIF 3 - Програми ЕУ: Хоризонт Европа, Креативна Европа, Програм јединственог тржишта, Ерасмус +, Механизам цивилне заштите ЕУ, Програм правосуђе, Програм Грађани, једнакост, права и вриједности, Четврти програм за здравље и ЕСФ + - Програми прекограничне сарадње: Србија-БиХ 2021-2027, БиХ-Црна Гора 2021-2027 и Хрватска-БиХ-Црна Гора 2021-2027, - програми транснационалне сарадње: Евро-МЕД 2021-2027, ДУНАВ 2021-2027 и АДРИОН 2021-2027.
Шта су финансијски инструменти ЕУ? ЕУ посредством својих финансијских инструмената пружа државама нечланицама свеобухватну подршку у процесу европских интеграција и то у виду финансијске и техничке помоћи. Ови инструменти олакшавају државама спровођење процеса реформи, усклађивање са стандардима и политикама ЕУ и сл. у циљу њиховог чланства у ЕУ. Финансијски инструменти које Република Српска/БиХ, са статусом потенцијалног кандидата за чланство у ЕУ, може да користи су Инструмент претприступне помоћи (ИПА), Програми ЕУ, програми територијалне сарадње и Инвестициони оквир за Западни Балкан (WBIF).
Страна 1 од 1 Број записа по страни: